ADS
دیس وب - همراه آهنگین شما/موزیک/دانلود اهنگ محسن چاوشی به نام او
ADS
تاج گذاری کند آمده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند ما بنوازیم نیست ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند آمده با قصد خود هرچه بت قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کند خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند تیغ کشاند به هر کس که به ناحق گرفت عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند سر بزند آن که را خون خلایق مکید آب رخ مردمان ریخت بازی کند باز بگیرد خود آن آه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند لافتی ای پدر لافتی جز شما فزت به ربک علی فرق تو را میخرم همچو برادر شهید دست و سرم آن او زهر بنوشم شها بنده شهیدت شوم بنده سرافکنده ام در گذر از نطفه ات قول دهم چون شما شیر خدایی روم خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند شبه علی میرود عزل به ما میرسد دست خدا بر سرم او برسد در برم شبه پیمبر کلان جامه ی تن همچو آن جامه دران خواهمش از سر او نگذرم باید الله با تیر علی ذوالفقار سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS