پلن های اشتراکی

اشتراک معمولی
اشتراک معمولی

با فعال کردن این اشتراک رایگان کاربران عزیز می توانند به مدت 3 روز به تمامی موزیک و موزیک ویدیو ها و... سایت به صورت لینک مستقیم دسترسی داشته و دانلود کنید و همچنین تمامی تبلیغات سایت برای شما پنهان خواهد شد.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
رایگان
اشتراک برنزی
اشتراک برنزی

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 30 روز به تمامی ارشیو های سایت با کیفیت بالا و آهنگ ها و البوم های کابران ویژه دسترسی داشته باشند


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
رایگان
اشتراک نقره ای
اشتراک نقره ای

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 30 روز به تمامی ارشیو های سایت با کیفیت بالا و آهنگ ها و البوم های کابران ویژه دسترسی داشته باشند و در هیچ زمان و موقعیتی تبلیغاتی مشاهده نخواهید کرد.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
رایگان
اشتراک طلایی
اشتراک طلایی

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 30 روز به تمامی ارشیو های سایت با کیفیت بالا و آهنگ ها و البوم های کابران ویژه دسترسی داشته باشند و در هیچ زمان و موقعیتی تبلیغاتی مشاهده نخواهید کرد و درخواست آهنگ و آلبوم به صورت ویژه با هر کیفیت


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
رایگان